บริษัท วัฒนภัณฑ์ ซัพพลาย จำกัด

เป็นการค้าวัสดุก่อสร้างในรูปแบบ "การบริหารจัดการซัพพลายเชน" ซึ่งนำเทคโนโลยีและแนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหามาตรฐานวัสดุ การควบคุมเวลา คุณภาพ และราคาให้ลงตัว ทำให้ "มีนบุรีรับสร้างบ้าน" บริหารต้นทุนวัสดุก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัท วัฒนภัณฑ์ ซัพพลาย จำกัด

75/11 อาคารมีนบุรีรับสร้างบ้าน ซอยร่มเกล้า 1
ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. 10510
โทร 0-2919-4653 ต่อ 23, 24, 25
โทรสาร 02-919-4302