การให้บริการ ก่อนตัดสินใจ ทุกขั้นตอนโดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่าย

  1. ทีมขายและสถาปนิกของเรา พร้อมที่จะให้คำแนะนำในการเลือกแบบบ้านที่เหมาะสมกับขนาดที่ดิน จำนวนสมาชิกในครอบครัว งบประมาณและความต้องการของท่าน โดยท่านสามารถเลือกแบบบ้าน ได้ 3 รูปแบบ แบบบ้านมาตรฐานของ 'heart for HOUSE' กว่า 40 แบบ (ซึ่งสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้) ออกแบบบ้านใหม่ตามความต้องการของท่าน (ไม่คิดค่าใช้จ่าย) แบบบ้านของท่านที่มีแบบก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว (ประเมินราคาเบื้องต้นให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย)
  2. สำรวจที่ดิน ดูทิศทางลม แดด สภาพที่ดิน ความสะดวกในการขนส่ง
  3. พาเยี่ยมชมบ้านผลงานจริง ของ 'heart for HOUSE' ทั้งที่สร้างเสร็จแล้วและอยู่ในระหว่างสร้าง เพื่อให้ท่านมั่นใจในมาตรฐานฝีมือทำงาน คุณภาพวัสดุ ก่อนการตัดสินใจเซ็นสัญญา