งานเสาเข็ม

เสาเข็ม คือ โครงสร้างที่เป็นส่วนรับน้ำหนักของอาคารทั้งหมด จึงมีความสำคัญอย่างมากต้องได้รับการควบคุมดูแลจากผู้ควบคุมงานก่อสร้างและวิศวกร เพื่อจะได้ตรวจสอบและหาวิธีการแก้ไขในกรณีที่เกิดปัญหาเสาเข็มที่ใช้กับอาคารบ้านพักอาศัยแบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้

งานเสา

เสา คือ โครงสร้างที่รับน้ำหนักจากคานแล้วถ่ายน้ำหนักลงฐานราก ประเด็นที่เน้นในการตรวจสอบคือแนวดิ่งแนวฉากของเสา เหล็กแกนเหล็กปลอกของเสาต้องเป็นไปตามแบบ ถ้าต้องมีการทาบต่อเหล็กต้องต่อในส่วนที่เป็นช่วงคานระหว่างชั้น

งานคาน

คาน คือ โครงสร้างที่รับน้ำหนักในแนวผนัง รับน้ำหนักพื้นแล้วถ่ายน้ำหนักลงเสา การตรวจสอบงานทางวิศวกรรมจะมุ่งเน้นไปที่ขนาดพื้นที่หน้าตัดคานจำนวนขนาดเหล็กที่ระบุ รวมถึงงานระดับและงานระยะ