การถมดินใช้ดินอะไรดี

ดินที่เราเห็นและคิดว่าเหมือนๆกัน แต่ที่จริงนั้นไม่เหมือนดังนั้นเวลาเราจะถมที่ควรเลือกด้วยว่าจะใช้ดินอะไรถึงจะเหมาะกับที่เราต้องการ