การเลือกซื้อแปลงที่ดิน

สำหรับบางท่านที่ตั้งใจซื้อที่ดินจัดสรรในหมู่บ้านแล้วมาปลูกเอง (ตามใจผู้อยู่) กับบริษัทรับสร้างบ้านก็ขอแนะนำทำเลที่ดีอยู่เย็นเป็นสุข ต้องดูที่ทิศของแสงแดดและสายลมดังนี้ครับ