สาขาชลบุรี

ปากทางแยกบางแสน (ติดแกแล็คซี่)
36 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ. ชลบุรี 20130

โทร. 038-390-983