ผู้บริหารส่วนกลาง

ด้วยทีมผู้บริหารที่มุ่งมั่น ทำงานโดยยึดความสุขและความอบอุ่นให้แก่ทุกครอบครัว

ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านและกรรมการผู้จัดการ


ประสงค์ ตัณฑยรรยง ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน


ปรีชา ตัณฑยรรยง ผู้จัดการฝ่ายประสานงาน


นภาพร บรรณาภูมิ ผู้จัดการทั่วไป


อุไร อาชวาคม ผู้จัดการฝ่ายขาย


สุขุม บุญราศรี ผู้จัดการฝ่ายสถาปัตยกรรม


พันธ์ทิพย์ เวงคกุล ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างและวิศวกรรม