คำสัญญาจากใจ

สำหรับ 'heart for HOUSE' แล้ว เรามองการสร้างบ้านเป็นเรื่องใหญ่ เป็นการใช้เงินครั้งใหญ่ของชีวิต เราจึงตั้งใจสร้างบ้านทุกหลังเหมือนเป็นบ้านของตัวเอง ของญาติ ของเพื่อนสนิท ที่ต้องจริงจังและพิถีพิถันกับบ้านหลังนั้น เราไม่ได้มองบ้านเป็นเพียงอาคารที่พอเข้าอาศัยหลบแดดฝนได้ แต่เรามองบ้านเป็นชีวิต… เป็นความสุขและความอบอุ่นของทุกคนในครอบครัว เป็นที่ๆ เริ่มต้นและลงท้ายของสิ่งดีๆ ทั้งหมด ซึ่งการออกแบบ การเลือกวัสดุสามารถช่วยให้สิ่งดีๆ เหล่านี้เกิดขึ้นได้….. และเราก็พร้อมสร้างบ้านให้คุณอย่างสุดกำลังของเราเช่นกัน ที่ 'heart for HOUSE' เราเน้นการบริการ บริหารและจัดการอย่างซื่อสัตย์ ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยเราสำนึกอยู่เสมอถึงความต้องการของลูกค้าที่ต้องการ "บ้าน" ที่ได้รับการออกแบบที่ดี ก่อสร้างอย่างมีคุณภาพ และต้องการที่ปรึกษามืออาชีพเป็นผู้ช่วยเลือกวัสดุ ช่วยควบคุมงาน ช่วยประสานงานจนบ้านเสร็จสมบูรณ์ ด้วยการทำงานที่จริงใจของเรา หากเกิดปัญหาอุปสรรคใดๆ ในการก่อสร้าง ท่านจะได้รับข้อมูลตามความเป็นจริง และได้รับการดูแลช่วยแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว เต็มความสามารถ