ข่าวและกิจกรรม

ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง กรรมการผู้จัดการ บริษัทมีนบุรีรับสร้างบ้าน ร่วมเปิดงานรับสร้างบ้าน Home Builder Focus 2017 วันที่ 9 - 15 มีนาคม 2560 ชั้น 1 โซน C บูธ C3 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว